Bc. Veronika Horáková

Bakalářská práce

Veřejné mínění o sexuálních menšinách - kvalitativní výzkum a anti-diskriminační kampaň

Public Opinion on Sexual Minorities - Qualitative Research and an Anti-Discrimination Campaign
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá veřejným míněním o sexuálních menšinách. Po pádu komunistického režimu se veřejné mínění na LGBT lidi o poznání změnilo. Velkou roli na veřejné mínění mají média a rozmach internetu. Dále tato práce prohlubuje poznatky, které se pojí k L/G tématice. V praktické části je hlavním cílem provést sondu do sexuálních menšin za účelem dosažení informací, jak vnímají svůj veřejný …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with public opinion on sexual minorities. After the fall of the communist regime, public opinion on the members of the LGBT community has changed. This positive change in public opinion was largely affected by the media and the Internet boom. The thesis further deepens knowledge associated with the L/G theme. The main goal of the practical part is to probe deeper into the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Sloboda
  • Oponent: prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní