Bc. Jan Divoký

Diplomová práce

Marketing survey of public opinion on the use of countryside in the South Bohemian Region

Marketingový výzkum veřejného mínění na využívání veřejné zeleně v Jihočeském Kraji
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje marketingovému výzkumu v Jihočeském kraji. Cílem práce je zjistit na reprezentativním vzorku veřejnosti názory na využívání krajiny. Dotazník obsahuje mnoho otázek z různých oblastí, jako jsou: zeleně, dlouhodobě udržitelná energie, lesnictví, lov, rybaření nebo chráněné oblasti a národní parky. Každá z oblastí obsahovala několik otázek na zjištění názoru respondenta …více
Abstract:
This thesis deals with a marketing thesis in South Bohemian Region. The goal is to find out on a representative sample public view on land use. The questionnaire has many questions from a field like: green areas, sustainable energy, forestry, hunting, fishing or protected areas and national parks. Each field has couple of questions on opinion of the respondent. The theoretical part contains basic information …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Josef Lenoch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions