Theses 

Veřejné mínění o sexuálních menšinách - kvalitativní výzkum a anti-diskriminační kampaň – Bc. Veronika Horáková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika Horáková

Bachelor's thesis

Veřejné mínění o sexuálních menšinách - kvalitativní výzkum a anti-diskriminační kampaň

Public Opinion on Sexual Minorities - Qualitative Research and an Anti-Discrimination Campaign

Abstract: Bakalářská práce se zabývá veřejným míněním o sexuálních menšinách. Po pádu komunistického režimu se veřejné mínění na LGBT lidi o poznání změnilo. Velkou roli na veřejné mínění mají média a rozmach internetu. Dále tato práce prohlubuje poznatky, které se pojí k L/G tématice. V praktické části je hlavním cílem provést sondu do sexuálních menšin za účelem dosažení informací, jak vnímají svůj veřejný obraz.

Abstract: The bachelor thesis deals with public opinion on sexual minorities. After the fall of the communist regime, public opinion on the members of the LGBT community has changed. This positive change in public opinion was largely affected by the media and the Internet boom. The thesis further deepens knowledge associated with the L/G theme. The main goal of the practical part is to probe deeper into the issue of sexual minorities in order to gather information on how the members of L/G community perceive their public image.

Keywords: LGBT, L/G, sexuální menšina, heteronormativita, homofobie, veřejné mínění, coming-out, stereotypy, sexual minorities, heteronormativity, homophobia, public opinion, stereotypes

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Sloboda
  • Reader: prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 16/6/2019 06:53, Week 24 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz