David BOHMANN

Bakalářská práce

Mobilní aplikace pro sběr medicínských dat

Mobile application for collecting medical data
Anotace:
Práce je řešena jako součást projektu "Exercise and Wellness Health Strategy Framework", který je vyvíjen na Katedře informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity. Cílem této práce je vytvořit mobilní aplikaci, která umožní uživateli zadávat medicínská data a následně je vyhodnocovat. Mobilní aplikace je psána v programovacím jazyce JavaScript za použití frameworku …více
Abstract:
This task is made as part of the "Exercise and Wellness Health Strategy Framework" project, which is developed on Department of Computer Science and Engineering on Faculty of Applied Sciences at University of West Bohemia. The goal of this task is to create mobile app that allows user to input medical data and then evaluate them. The mobile app is written in programming language JavaScript with use …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Brůha

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOHMANN, David. Mobilní aplikace pro sběr medicínských dat. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/