Jan Hruška

Diplomová práce

How Internet of Things changes business model of Microsoft OEM team

How IOT changes business model of Microsoft
Anotace:
Hlavním cílem této práce je zjistit, jak vznikající technologický megatrend, Internet věcí, mění obchodní model Microsoft OEM týmu. OEM je plně závislé na prodeji licencí systému Windows; Trh s počítači však klesá a celá společnost Microsoft se přesouvá do nabídky cloudových služeb, zatímco je financována výnosy z OEM. Strategie toho, jak tým OEM zapadá do dlouhodobé strategie, nicméně chybí. Abychom …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to discover how an emerging technological megatrend, the Internet of Things, changes the business model of the Microsoft OEM team. OEM business is fully dependent on sales of Windows licenses; however, the PC market is declining and whole Microsoft is shifting into offering of cloud services while being financed by the OEM revenues. Nevertheless, the strategy of how …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Michal Andera
  • Oponent: Jan Urbík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70504