Bc. Ivana Havelková

Bakalářská práce

Poruchy přijmu potravy a jejich dopad na život člověka

Eating disorders and their impact of live person
Anotace:
Bakalářská práce „Poruchy přijmu potravy a jejich dopad na života člověka“ se zabývá především následky anorexie a bulimie na život člověka. Vymezuje poruchy příjmu potravy, příčiny a následky poruch příjmu potravy. Bakalářská práce zmiňuje také možnosti terapie. Zjišťuje dopad, který mají poruchy příjmu potravy na život člověka. Seznamuje s kasuistikami dívek, které trpí nebo trpěly anorexií či bulimií …více
Abstract:
The Bachelor thesis called „Disorders of food intake and their impact on human life“ deals primarily with the effects of anorexia and bulimia on human life. Defines eating disorders, causes and consequences of eating disorders. The bachelor thesis also mentions the possibilities of therapy. It detects the impact of eating disorders on human life. Inform us with a case history of girls, which was anorexia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta