Bc. Markéta Blahunková

Bakalářská práce

Poruchy příjmu potravy u studentů nutriční terapie

Eating Disorders in the Nutrition and Dietetics Students
Anotace:
Bakalářská práce ve své teoretické části pojednává o problematice poruch příjmu potravy se zaměřením na mentální anorexii a mentální bulimii, dále pak řeší problematiku poměrně nového fenoménu tzv. ortorexie. Jednak jsou vysvětleny základní pojmy jako porucha příjmu potravy, mentální anorexie, mentální bulimie, ortorexie, jednak jsou uvedena diagnostická kritéria, prevalence, etiologie a rizikové faktory …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of eating disorders (mainly anorexia nervosa and bulimia nervosa) and orthorexia nervosa. It explicates basic terms such as eating disorder, anorexia nervosa, bulimia nervosa, orthorexia nervosa. Moreover, it introduces the prevalence, etiology, risk factors and proposed diagnostic criteria of these disorders. The practical part explores the risk of eating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Petra Hýsková
  • Oponent: Mgr. Kamila Jančeková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut