Bc. Petra Jarmarová

Diplomová práce

Mapování kultury a návrh strategického plánu kultury v obci Napajedla se zaměřením na Klub kultury Napajedla p.o.

Culture mapping and the draft of the cultural strategic plan in the town of Napajedla focused on the Culture Institute Napajedla
Anotace:
V práci jsem se zabývala mapováním kultury ve městě Napajedla s důrazem na Klub kultury Napajedla p.o. a se zaměřením na analýzy jeho stávající situace. Výstupy analýz předkládají ucelený obraz organizace i se všemi dílčími aspekty a poskytují tak materiál k dalšímu zpracování a následným strategickým úvahám. V práci jsou identifikovány problematické oblasti a uvedena základní dilemata, která se v …více
Abstract:
This master’s thesis focuses on the present level of culture in the town of Napajedla with an aim to analyze the role of the Napajedla Culture Club allowance organization and its current situation. The analysis outputs provide a comprehensive picture of the organization as well as they point out relevant partial aspects. As such, they represent the material for further study and future strategic considerations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře