Jaroslav Vorlíček

Diplomová práce

Zátěžové testy bank

Bank stress testing
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou zátěžového testování bankovního sek-toru, kdy zátěžové testy vnímáme jako soubor analytických nástrojů sloužících k otestování odolnosti a finanční stability testovaného bankovního sektoru. Na počátku práce je diskuto-vána finanční stabilita a vliv systémového rizika nejen v podobě systémově významných fi-nančních institucí. Dále následuje kapitola věnovaná …více
Abstract:
This thesis deals with stress testing of the banking sector. Stress tests are a set of analytical tools used to test the resilience and financial stability of the banking sector. At the beginning of the work financial stability and systemic risk impact not only in the form of sys-temically important financial institutions are discussed. Followed by a chapter on stress tests, which describes historic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2016
  • Vedoucí: Naděžda Blahová
  • Oponent: Jaroslav Brada

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49089