Ngoc Anh Ngo

Diplomová práce

Implications of Financial Development and Macroprudential Policy for Economic Growth: A European Panel of Countries

Implications of Financial Development and Macroprudential Policy for Economic Growth: A European Panel of Countries
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá interakce a dopady finančního rozvoje a makroobezřetnostní politiky na ekonomický růst v evropské měnové unii. V panelu 12 zemí jsou zahrnuty státy, které přijaly společnou měnu euro do roku 2001. Teoretická část práce zahrnuje rešerši dostupné literatury k analyzovaným jevům a jejich vzájemným interakcím. Datová část obsahuje rozbor finančních sektorů a legislativních a …více
Abstract:
This diploma thesis analyses interactions and implications of financial development and macroprudential policy for economic growth in the European Monetary Union. The panel of 12 countries contain those who adopted the single currency (euro) until 2001. Theoretical part of the thesis includes literature review on the analysed phenomena and their interactions. Data part contains analyses of financial …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Martin Hodula
  • Oponent: Lukáš Pfeifer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Eurospráva