Bc. Hana Zigová

Diplomová práce

Strukturní analýza proteinů 14-3-3 s využitím molekulové dynamiky.

Structural analysis of 14-3-3 proteins by utilizing molecular dynamics simulations
Anotace:
14‑3‑3 proteiny interagují se stovky regulačních proteinů v eukaryotických organismech, čímž se podílejí na důležitých procesech zahrnujících kontrolu buněčného cyklu a signálních drah. Funkce 14‑3‑3 proteinů je spojená s jejich oligomerní strukturou, kterou je in vivo dominantně homo- nebo hetero- dimerní forma. Zajímavé změny ve vazbných vlastnostech byly pozorovány u mutantních 14‑3‑3ζ proteinů …více
Abstract:
14‑3‑3 proteins regulate number of essential functions in eukaryotic organisms through binding to hundreds of proteins involved in cell cycle control and signalling pathways. The 14‑3‑3 functionality is influenced by the oligomeric state of the protein, which is dominantly homo- or hetero- dimer in vivo. Interesting shifts in the biological function were observed in certain dimer-deficient 14‑3‑3ζ …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Biomolekulární chemie