Bc. Tomáš Buchta

Diplomová práce

Posouzení finanční situace zemědělského podniku a mezipodnikové srovnání

Anotace:
Diplomová práce se zabývá využití jednotlivých ukazatelů finanční analýzy na konkrétní společnosti – zemědělského družstva a použití metod mezipodnikového srovnání vybraných společností ze zemědělského odvětví. V práci jsem vyzkoušel širokou množinu ukazatelů finanční analýzy a různorodou paletu metod diagnostiky finančního zdraví společnosti. Mezipodnikové srovnání je postaveno na využití základních …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the use of individual indicators of financial analysis on particular companies - agricultural cooperatives and the use of methods of intercompany comparison of selected companies from the agricultural sector. At work I have tried a wide range of indicators of financial analysis and a diverse range of methods of diagnosing financial health of the company. Intercompany comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2019
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS