Theses 

Strategie rozvoje firmy – Bc. Klára Jurčíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Klára Jurčíková

Bakalářská práce

Strategie rozvoje firmy

Strategy of a Firm's Development

Anotace: V bakalářské práci je popsána strategie společnosti MESIT přístroje s.r.o., kterou firma vytváří vždy na pět let dopředu. Součástí strategie společnosti je i SWOT analýza. Na základě zjištěných informací a konzultací s vedením společnosti zhodnotím, zda se společnosti podařilo dosáhnout vytyčených cílů, zda byla schopná během pěti let eliminovat slabé stránky a hrozby, a zda pomocí silných stránek využila příležitostí.

Abstract: The goal of this thesis is to describe a strategy of MESIT přístroje, which is always made for next five years. SWOT analyze belongs to this strategy. On the grounds of ascertained information and interview with the CEO I will assess, if the company reached the goals, if it was capable to eliminate weaknesses and threatens and if it took opportunity with the help of strengths.

Klíčová slova: strategie firmy, vize, cíl, SWOT analýza, silné a slabé stránky firmy, strategy of the company, vision, goal, SWOT analyse, strenghts and weaknesses of the company

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vladislav Mazúrek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 09:30, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz