Karolína Kapounová

Bakalářská práce

Odpadové hospodářství v zahraničním obchodě České republiky

Waste management within the foreign trade of the Czech Republic
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je analýza odpadového hospodářství České republiky se zaměřením na zahraniční obchod České republiky s odpady. Práce se zabývá odpady jak na území České republiky, tak i mimo něj, v rámci zahraničního obchodu. Cílem práce je zhodnotit legislativní rámec odpadového hospodářství České republiky, identifikovat firmy na území České republiky zabývající se odpadovým hospodářstvím …více
Abstract:
The subject of this bachelor's thesis is to analyze waste management in the Czech Republic with focus on foreign trade of the Czech Republic with waste. The thesis deals with waste, both in and out of the area of the Czech Republic within foreign trade. The aim of the thesis is to evaluate the legislative framework of waste management in the Czech Republic, to identify companies in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Iva Nedomlelová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kapounová, Karolína. Odpadové hospodářství v zahraničním obchodě České republiky. Liberec, 2019. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management mezinárodního obchodu