Bc. Zuzana Hrubá

Bachelor's thesis

Interpersonální vztahy mezi učiteli a řediteli na základních školách

Personal relations between teachers and heads of basic schools
Anotácia:
Cílem práce byla adaptace dotazníku „The Questionnaire on Principal Interaction“ (QPI) autorů T.Wubbelse a L. Kremer-Hayonové na české pedagogické prostředí. Dotazník vychází z osobnostní teorie T. Learyho, dle které lze určit osobnost jedince sledováním jeho chování a jednání. Dotazník QPI sleduje interpersonální vztahy mezi řediteli a učiteli a slouží k určení typu interpersonálního stylu ředitelů …viac
Abstract:
The aim of this final thesis is to examine questionnaire „The Questionnaire on Principal Interaction“ (QPI) from T. Wubbels and L. Kremer-Hayon in czech pedagogical environment. The questionnaire is based on T. Leary’s theory of personality. Individual personality is determined by studying of individual behaviour and acting according to this theory. Questionnaire QPI tracks interpersonal relationships …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedúci: PhDr. Josef Lukas, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií