Bc. Šárka Baková

Bakalářská práce

Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmů

The choice of business from the perspective of income tax
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje analýze různých právních forem podnikání s důrazem na způsob jejich zdaňování z hlediska daně z příjmů. V teoretické části popisuje formy podnikání v České Republice a ukazuje algoritmus výpočtu daní z příjmů. V praktické části práce byla provedena komparace způsobu zdaňování u konkrétního podnikatele a navržena optimální varianta formy podnikání.
Abstract:
Bachelor thesis deals with analysis of different business law forms with emphasis on the way of taxing from the income tax point of view. In the theoretical part it describes possible forms of business in the Czech Republic and at the same time it describes algorhitm of income tax calculation. In the practical part of the bachelor thesis was chosen an optimal variety of business form for the specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Monika Hodinková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting