Bc. Šárka Baková

Bachelor's thesis

Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmů

The choice of business from the perspective of income tax
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje analýze různých právních forem podnikání s důrazem na způsob jejich zdaňování z hlediska daně z příjmů. V teoretické části popisuje formy podnikání v České Republice a ukazuje algoritmus výpočtu daní z příjmů. V praktické části práce byla provedena komparace způsobu zdaňování u konkrétního podnikatele a navržena optimální varianta formy podnikání.
Abstract:
Bachelor thesis deals with analysis of different business law forms with emphasis on the way of taxing from the income tax point of view. In the theoretical part it describes possible forms of business in the Czech Republic and at the same time it describes algorhitm of income tax calculation. In the practical part of the bachelor thesis was chosen an optimal variety of business form for the specific …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2017
  • Supervisor: Ing. Monika Hodinková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petr Svoboda

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting