Mgr. Zuzana Pátková

Diplomová práce

Psychohygiena žáka se zaměřením na zátěž

Pupil's Psychohygiene with Focus on Stressfull Situations
Anotace:
Diplomová práce „Psychohygiena žáka na 1.stupni základní školy“ se zabývá obecným pojetím psychohygieny, duševní hygieny ale také její historií a proměnou během několika let. Z celé problematiky jsem si vybrala oblast zátěže, zatížení a stresu u žáků na základní škole, kterou se zabývám ve i výzkumné části.
Abstract:
Diploma thesis “Pupil s Psychohygiene with Focus on Stressful Situations” deals with general conception of psychohygiene, mental hygiene, and their history and transformation. I focused on load and stress of primary school pupils, which I investigated.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy