Bc. Jiří Kalina

Diplomová práce

Analýza nástroje IBM Connections pro podporu content / document managementu

IBM Connections tools for support of content / document management analysis
Anotace:
Obsahem mojí diplomové práce je představení nástroje IBM Connections analýza jeho funkcionalit a navrhnutí vylepšení tohoto nástroje. V teoretické části se zabývám obecnými principy používání ESN nástrojů ve firmách. Dále se zde věnuji popisu funkcionality IBM Connections a konkurenčních nástrojů. V praktické části jsem se zaměřil na podrobnou analýzu a návrh vylepšení funkcionality IBM Connections …více
Abstract:
My master thesis is focused on introduction of IBM Connections and its analysis of functionality together with design improvement of this tool. The theoretical part deals with the main principles of using ESN in companies. Then I focus on the detailed description of the IBM Connections and concurrent software on the market. The practical part contains the detailed analysis and design new functionality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Zelený, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace