Bc. Dana Němečková, MBA

Diplomová práce

Hodnocení výkonnosti podniku se zaměřením na ukazatel ekonomické přidané hodnoty (EVA)

Evaluation of the company efficiency with the focus on economic value added
Anotace:
Tématem diplomové práce je hodnocení finanční výkonnosti konkrétního podniku se zaměřením na ukazatel ekonomické přidané hodnoty. Záměrem této práce je aplikace metod finanční analýzy za účelem zjištění a zhodnocení finanční situace zvoleného podniku za určité období. Tato zjištění jsou pak východiskem pro finální hodnocení a doporučení.
Abstract:
The theme of diploma thesis is the evaluation of financial efficiency with the focus on economic value added of the particular company. The intention of this thesis is to demonstrate application of methods of financial analysis in order to identify and evaluate the financial state of the investigated company. The final evaluation indicated is based on the findings just as much as recommendations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2014
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní