Theses 

Možnosti využití klasických a moderních metod hodnocení finanční stability a výkonnosti firem: DS Agro Libštát, DS Agro Energie a Zemědělské družstvo Košťálov – Bc. Martin Šváb

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martin Šváb

Diplomová práce

Možnosti využití klasických a moderních metod hodnocení finanční stability a výkonnosti firem: DS Agro Libštát, DS Agro Energie a Zemědělské družstvo Košťálov

Possibilities of using of classical and modern methods in classification of financial stability of following companies: DS Agro Libštát, DS Agro Energie and Zemědělské družstvo Libštát

Anotace: Diplomová práce se zabývá využitím klasických a moderních metod hodnocení finanční stability a výkonnosti firem: DS Agro Libštát, DS Energie a Zemědělské družstvo Košťálov. Výše zmíněné firmy jsou blíže specifikovány v dalších kapitolách práce. Hodnocení finanční stability a výkonnosti je dosahováno za pomoci klasických i moderních metod, jako je finanční analýza, rozbory rentability, aktivity, zadluženosti apod. Práce má za cíl ukázat jednak důležitost výše uvedených metod pro existenci podniku, jednak poskytnout zjištěné informace firmám, případně jim sdělit doporučení vedoucí ke zvýšení efektivity a úspory finančních prostředků a možnost zkoumat na konkrétním příkladu podnikání a situaci v zemědělství.

Abstract: My diploma work concerns modern methods of financial stability and output of these companies : DS Agro Libštát, DS Energie and Zemědělské družstvo Košťálov. The companies, which I have mentioned, are specified in other chapters. Classification of financial stability and output of these companies were achieved with both classical and modern methods, for example financial analysis, analysis of business profit, some activities and insolvency. The diploma work wants to show significance and importance of these methods for companies to be in existence. I wants to provide information to the companies and recommend some ways of increase of effectiveness . I am trying to give them advise how to save money. My work researches concrete examples of business and situation in agriculture.

Klíčová slova: finanční analýza, benchmarking, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, ukazatelé fin. analyzy, financial analysis, balance – sheet, statement of profit and loss, indexes of financial analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Stanislava Čížková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 02:56, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz