Pavla VAŠKOVÁ

Bakalářská práce

Zjištění vlivu výkonu povolání řidič kamionu na pohybový systém a zdraví řidičů ve firmě Petschl Transporte

Práce je k nahlédnutí na katedře TV a sportu, ul. Na Sádkách

Determining the performance impact of driving a truck on the musculoskeletal system and the health of drivers in company
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zjištění vlivu povolání řidič kamionu na pohybový aparát a zdraví řidičů.Práce obsahuje praktické rady a doporučení sloužící profesionálním řidičům. Zabývá se faktory působící na řidičě během pracovní činnosti - stres, výživa, stimulanty. Snahou bylo upozornit řidiče na možnosti prevence a další možné způsoby předcházení problémů pohybové soustavy.
Abstract:
The graduate thesis deals with determination the influence of a truck driver on the musculoskeletal system and the health of drivers in specific company. It contains practical advice for professional drivers and also deals with the factors influencing driver during work - stress, nutrition, stimulants. The aim was to alert the driver to the prevention of musculoskeletal problems.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Renata Malátová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŠKOVÁ, Pavla. Zjištění vlivu výkonu povolání řidič kamionu na pohybový systém a zdraví řidičů ve firmě Petschl Transporte. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 86ht2m 86ht2m/2
13. 5. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
13. 5. 2014
Bulanova, L.
14. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.