Šárka ČÍHALOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Fyzioterapie svalové dysbalance u dětí školního věku

Physiotherapy muscle imbalance among school children
Anotace:
Bakalářská práce obsahuje tyto dvě stěžejní části: "Přehled teoretických poznatků" a "Metodika". Ovšem neméně důležitými částmi práce je shrnutí cílů, výsledků a závěrů, ke kterým jsem v průběhu terapie dospěla. Bakalářská práce se zabývá fyzioterapií svalových dysbalancí u dětí mladšího školního věku. První část nazvaná "Přehled teoretických poznatků" zahrnuje anatomii, kineziologii, fyziologii a …více
Abstract:
Bachelor thesis includes the following two main sections: "Overview of theoretical knowledge" and "Methodology". However, an equally important part is the summary of the objectives, results and conclusions which I reached in the course of therapy. This thesis deals with physiotherapy, muscle imbalances among school age children. The first part, entitled "Overview of theoretical knowledge" includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Bredlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČÍHALOVÁ, Šárka. Fyzioterapie svalové dysbalance u dětí školního věku. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií