Jana Kalinová

Diplomová práce

Zákon o ochraně osobních údajů a právní vztahy

Act on Personal Data Protection and Legal Relations
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou ochrany osobních údajů v návaznosti na pracovněprávní a personální vztahy na pracovišti. Cílem práce je vymezení pravidel zpracování a ochrany údajů. Praktický pohled na problematiku je podložen úvodním seznámením s terminologií, nástinem právní úpravy v širších souvislostech a seznámením s typickými dokumenty, se kterými se lze v praxi setkat. Struktura stěžejní …více
Abstract:
This thesis is concerned with protection of personal data in the labour relations and human resources. The aim of this study is to point out the existence of certain rules of processing personal data in labour relations. A practical view of these rules is supported by definitions and interpretation of basic terms, brief description of legal regulations and an introduction of typical labour-law acts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2012
  • Vedoucí: Jan Hejda
  • Oponent: Lidmila Vrzalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32047

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management

Práce na příbuzné téma