Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zpracovatel

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Analýza překážek rozšiřování nabídky biopotravin na českém trhu se zaměřením na zpracovatele potravin
 (Lenka Kaspříková)

2007, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/thu49/ | Humanitní environmentalistika (tříleté) / Humanitní environmentalistika | Práce na příbuzné téma

Kontrola jakosti syrovátky jako suroviny pro zpracovatele
 (Petra Lapčíková)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//94h5fm// | Chemie a technologie potravin / Jakost a zdravotní nezávadnost potravin | Práce na příbuzné téma

Procesní a datová analýza procesů „zpracování plné krve a krevních složek, sklad plasmy pro zpracovatele“ krevního centra s využitím RFID technologie
 (Zdeněk Smelík)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104122 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Práce na příbuzné téma

Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace a zhotovitele stavby bytového domu
 (Romana Novotná)

2013, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100425 | Stavební inženýrství / Příprava a realizace staveb | Práce na příbuzné téma

Výroba a jakost kompostů z pohledu agrochemika a z pohledu zpracovatele organického odpadu
 (Vlasta BROUČKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ityn1g// | Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | Práce na příbuzné téma

Volba osobního automobilu s využitím metod operačního výzkumu
 (Karel Lebr)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76117 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Práce na příbuzné téma