Bc. Dagmar Denglerová

Bakalářská práce

Oprava chyby v katastru nemovitostí s podrobnějším zaměřením na opravu chyby v souborech geodetických informací

Correction of Error in the Land Register with Detailed Focus on the Correction of Error in Geodetic Information Files
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je popsat problematiku opravy chyby v katastru nemovitostí. Přitom se blíže zaměřuji na opravu chyby v souboru geodetických informací. Vzhledem k datu zahájení práce porovnávám právní úpravu platnou do konce roku 2013 s právní úpravou platnou od 1.1.2014. Tato nová úprava je dána rekodifikací právního řádu v souvislosti s účinností zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník. Práce …více
Abstract:
The aim of this barchelor thesis is to describe the legal status of error correction in the cadastre. After a short historical overview on this issue, the attention is focused on current problems of individual errors in the cadastral survey in connection with the valid legislativ active from January 1, 2014 . The theme is elaborated in detail for errors in the geometric and positional determination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta