Ing. Jitka Kobylková

Bachelor's thesis

Hospodářský vývoj břevnovského kláštera od založení do roku 1306

Economical development of the Brevnov monastery from its establishment until 1306
Abstract:
Cílem bakalářské práce Hospodářský vývoj břevnovského kláštera od založení do roku 1306 bylo především zmapování hospodářského vývoje nejstaršího českého mužského kláštera a porovnání jeho ekonomických podmínek v průběhu středověku s kláštery, které byly založeny v jiném historickém období nebo v jiných zeměpisných oblastech. Jsou zde porovnány okolnosti vzniku klášterů a zejména způsoby, jakým kláštery …more
Abstract:
The goal of the bachelor's thesis is the first place to map economic development of the Břevnov monastery, which is the oldest male monastery, from its establishment until 1306 and to compare its economic conditions during the Middle age with monasteries, which were established at other historical periods of time or in other geographical areas. The thesis compares the circumstances of the establishment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 7. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2014
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta