Mgr. David ČERNÍN

Disertační práce

Dějiny filosofie prismatem filosofie historiografie - minulost filosofie jako filosofický problém

History of Philosophy Through the Prism of Philosophy of Historiography - the Past of Philosophy as Philosophical Problem
Anotace:
Hlavním cílem této disertace je řešení otázek spojených s historickou povahou zkoumání minulosti filosofie. Za tímto účelem postupuje práce ve dvou následných krocích: V prvním kroku se práce zaměřuje na současné filosofické diskuse ohledně povahy historie jako disciplíny a věnuje se problémům, ke kterým se v posledních šedesáti letech vyjadřují narativisté a epistemologičtí filosofové historie. Dále …více
Abstract:
The main aim of this thesis is to offer a solution to questions concerning the historical nature of the inquiry into the past of philosophy. In order to provide answers, two consecutive steps are proposed: First part of the thesis is focused on contemporary philosophical discussions concerning the nature of history as a discipline and covers the issues raised by narrativists and epistemological philosophers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 12. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÍN, David. Dějiny filosofie prismatem filosofie historiografie - minulost filosofie jako filosofický problém. Ostrava, 2017. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie

Práce na příbuzné téma