Mgr. Anna Zavadilová

Diplomová práce

Nepřípustný důkaz v trestním řízení a právo na spravedlivý proces

Inadmissible Evidence in Criminal Proceedings and Right to a Fair Trial
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou nepřípustných důkazů v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Primárním cílem práce je kritická analýza současné české právní úpravy s poukázáním na její nejproblematičtější aspekty. Vedle teoretického shrnutí aktuálního stavu tvoří stěžejní část návrhy možných způsobů vypořádání se s uvedenými problémy a navržení vhodných úprav právního řádu …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of inadmissible evidence in criminal proceedings in the context of the right to a fair trial. The main goal of the thesis is a critical analysis of the current Czech legislation with reference to its most problematic aspects. In addition to the theoretical summary, the main part consists of proposals for possible ways of dealing with these problems and proposing amendments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Jan Provazník, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta