Bc. Robert Trávníček

Diplomová práce

Péče o intubovaného pacienta v prevenci vzniku ventilátorové pneumonie

Care of the intubated patient in the prevention of ventilator-associated pneumonia
Anotace:
Cílem diplomové práce je zmapovat teoretické a oborové znalosti ventilátorové pneumonie z řad všeobecných sester a zdravotnických záchranářů, kteří poskytují vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči endotracheálně intubovaným pacientům na pracovištích intenzivní medicíny. Předmětem teoretické části je výčet všeobecných informací problematiky ventilátorové pneumonie, souvisejících faktorů jejího …více
Abstract:
The aim of this thesis is to explore theoretical and professional knowledge ventilator-associated pneumonia among nurses and paramedics who provide highly specialized nursing care endotracheally intubated patients in the intensive medicine. The subject of a theoretical part is a list of general information issues ventilator-associated pneumonia, a factors relating to its formation and prevention practices …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jana Straková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče