Bc. Vojtěch BONCZEK

Diplomová práce

Identifikace parentálních genomů morfologicky kryptických druhů slepýšů (Anguis colchica a A. fragilis) muktilokusovým studiem jaderné DNA

Identification of parental genomes in morphologically cryptic slow worms (Anguis colchica and A. fragilis) using multilocus study of nuclear DNA
Anotace:
Hybridní zóny představují zcela unikátní možnost, jak studovat speciační procesy v reálném čase. Dnešní metody založené na poznatcích molekulární biologie vyžadují použití genetických markerů, které dokáží přinést odpovědi na naše otázky týkající se fylogeografie, nebo demografie studovaných druhů. Nejinak je tomu i u představitelů čeledi Anguidae, kteří skrývají ohromnou genetickou variabilitu, která …více
Abstract:
Hybrid zones represent a completely unique opportunity to study speciation processes in real time. Today's methods based on the knowledge of molecular biology require the use of genetic markers that can provide answers to our questions about phylogeography or demography of the studied species. It is no different with the representatives of the Anguidae family, who hide a huge genetic variability that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BONCZEK, Vojtěch. Identifikace parentálních genomů morfologicky kryptických druhů slepýšů (Anguis colchica a A. fragilis) muktilokusovým studiem jaderné DNA. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta