Bc. Vojtěch BONCZEK

Master's thesis

Identifikace parentálních genomů morfologicky kryptických druhů slepýšů (Anguis colchica a A. fragilis) muktilokusovým studiem jaderné DNA

Identification of parental genomes in morphologically cryptic slow worms (Anguis colchica and A. fragilis) using multilocus study of nuclear DNA
Abstract:
Hybridní zóny představují zcela unikátní možnost, jak studovat speciační procesy v reálném čase. Dnešní metody založené na poznatcích molekulární biologie vyžadují použití genetických markerů, které dokáží přinést odpovědi na naše otázky týkající se fylogeografie, nebo demografie studovaných druhů. Nejinak je tomu i u představitelů čeledi Anguidae, kteří skrývají ohromnou genetickou variabilitu, která …more
Abstract:
Hybrid zones represent a completely unique opportunity to study speciation processes in real time. Today's methods based on the knowledge of molecular biology require the use of genetic markers that can provide answers to our questions about phylogeography or demography of the studied species. It is no different with the representatives of the Anguidae family, who hide a huge genetic variability that …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2020
  • Supervisor: RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BONCZEK, Vojtěch. Identifikace parentálních genomů morfologicky kryptických druhů slepýšů (Anguis colchica a A. fragilis) muktilokusovým studiem jaderné DNA. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta