Daniel BRODNÍČEK

Bakalářská práce

Vývoj struktury osídlení na Sokolovsku

The development of structure settlement in Sokolov district
Anotace:
V této bakalářské práci je cílem posoudit změny sídelní struktury v okrese Sokolov. Nejvíce jsme se soustředily na tři hlavní faktory, které byly velmi důležité pro sídelní strukturu ve 20. století. Asi nejdůležitější faktor byla druhá světová válka a následný odsun německého obyvatelstva. Díky poloze kraje zde žilo přes 90 % obyvatel německé národnosti a po jejich odsunu zůstalo mnoho obcí a sídel …více
Abstract:
The objective of this bachelor's work is to evaluate changes of settlement's structure in district Sokolov. We've focused the most on three main factors which were very important for settlement's structure in 20th century. Probably the most important factor was World War II and the following displacement of german population. Due to district's position, over 90 % of the population was of german nationality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRODNÍČEK, Daniel. Vývoj struktury osídlení na Sokolovsku. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/