Bc. Eva Březovská

Diplomová práce

Nerovnováhy v životní situaci žen pracovnic v sexbyznysu

Imbalances in the life situation of women workers in the sex business
Anotace:
Tématem diplomové práce je zaměření na zjištění zdrojů nerovnováh v životní situaci žen pracovnic v sexbyznysu. Zaměřuje se na problematiku nerovnováh v aktuální životní situaci práce v sexbyznysu. Teoretická část zahrnuje vymezení pojmů z oblasti práce v sexbyznysu se zaměřením na nově zavedené pojmy jako je sexuální práce a sexuální pracovnice. Všímá si specifičnosti práce v sexbyznysu a jejího úskalí …více
Abstract:
The main topic of this master thesis is finding source of imbalances in life of women working in sex industry. Thesis focuses on issues of imbalances in current life situations. Theoretic part contain definiton of terms from sex industry focusing on new concepts like sex industry and sex workers. Discovers the specificity of work in sex industry and its pitfalls like medical, social, juristics and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií