Tomáš Vytopil

Bakalářská práce

Analýza možnosti investice do Bitcoinu a jiných kryptoměn

Investment Analysis of Bitcoin and Other Cryptocurrencies
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou investice do Bitcoinu a jiných kryptoměn. Hlavním cílem je analyzovat investici do Bitcoinu. Analýza investice do Bitcoinu je zaměřena na těžení Bitcoinu a nákup Bitcoinu na burze. V rámci analýzy byly zahrnuty i faktory ovlivňující budoucí vývoj Bitcoinu. Dílčím cílem této bakalářské práce byl návrh strategie pro investici do kryptoměn potenciálnímu investorovi …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the investment analysis of Bitcoin and other cryptocurrencies. Its main purpose is to anylize investment of Bitcoin. Investment analysis of Bitcoin is focused on mining Bitcoin and buying Bitcoin on the stock exchange. Factors influencing the future development of Bitcoin were also included in the analysis. The partial goal of this thesis was to propose cryptocurrency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. et Ing. Vojtěch Sadil

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vytopil, Tomáš. Analýza možnosti investice do Bitcoinu a jiných kryptoměn. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika