Bc. Veronika Žajdlíková

Bakalářská práce

Změny v transkriptomu bakterie Streptococcus mutans v závislosti na vnějším prostředí

Changes in Streptococcus mutans transcriptome related to environment conditions
Anotace:
Streptococcus mutans je významným zástupcem mikrobiomu dutiny ústní, který metabolismem kariogenních cukrů vytváří organické kyseliny, a tím přispívá k tvorbě zubního kazu. Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat změny v transkriptomu této bakterie v závislosti na sacharidu obsaženém v kultivačním médiu. Bakterie S. mutans byla kultivována v médiích obsahujících jednotlivé sacharidy, následně byla …více
Abstract:
Streptococcus mutans is a prominent representative of oral microbiome, which produces organic acids due to its metabolism of cariogenic carbohydrates and contributes to the formation of dental caries. The goal of this bachelor thesis was to analyse the changes in transcriptome of this bacteria considering the type of carbohydrate in culture medium. Bacterium S. mutans was cultivated in media containing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta