Bc. Jan Prajza

Bakalářská práce

Konstrukční provedení motorů IVECO z hlediska plnění emisních předpisů EURO 1 až EURO 5

IVECO motor construction design - EURO 1 to 5 emission regulations
Anotace:
Bakalářská práce poukazuje na vývoj emisních norem a snižování emisí výfukových plynů u dopravních prostředků. Nutnost zdokonalovat a přizpůsobovat konstrukční řešení motoru i celého automobilu pro dosažení emisních norem. Snížení emisí výfukových plynů u nákladních vozidel IVECO od roku 1999 do současnosti.
Abstract:
Bachelor's study points to the development of emission standards and reduce exhaust emissions by vehicles. The need to improve and adapt the design of engine and entire car to achieve emission standards. Reduction of exhaust emissions for IVECO trucks from 1999 to the present.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2012
  • Vedoucí: Ing. Roman Graja

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Prajza, Jan. Konstrukční provedení motorů IVECO z hlediska plnění emisních předpisů EURO 1 až EURO 5. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla