Ing. Ria Zošiaková

Bakalářská práce

Hospodářská politika skandinávských zemí v období hospodářské krize počátku 21. století

Economic policy of Scandinavian countries in a period of the economic crisis of early 21st century
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to provide a comprehensive analysis of the economy of the three Scandinavian countries – Denmark, Norway and Sweden – during the period before and after the outbreak of the financial crisis and also the analyses of the economic and political measures adopted by the government in reaction to the crisis. The first chapter offers a short insight into the development …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je analýza hospodárskej politiky troch škandinávskych krajín – Dánska, Nórska a Švédska – pred a počas súčasnej hospodárskej krízy a opatrení hospodárskej politiky prijatých v reakcii na ňu. Prvá časť uvádza čitateľa do problematiky finančnej krízy do jej vypuknutia v Spojených štátoch a stručne opisuje jej chronologický a geografický vývoj. Druhá časť sa venuje vývoju …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Stanislav Tvrz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika