Theses 

Studentský manažer 8. ročníku Mezinárodní konference doktorských studií na DIFA JAMU – BcA. Adéla Svídová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství

BcA. Adéla Svídová

Diplomová práce

Studentský manažer 8. ročníku Mezinárodní konference doktorských studií na DIFA JAMU

Student Manager of the 8th Conference of Doctoral Studies in Theatre Practice and Theory

Anotace: Obsahem absolventské dokumentace magisterského výkonu snázvem Studentský manažer 8. ročníku Mezinárodní konference doktorských studií je ucelený popis práce na 8. ročníku Mezinárodní konference doktorských studií z pohledu studentského manažera. Dokumentace se zaměřuje na vyhodnocení konference formou post implementační analýzy, kde je zhodnoceno plánování a řízení práce, komunikace na projektu, řízení rizik, marketingové a ekonomické aktivity a doporučení.

Abstract: The documentation contains a graduating master‘s project, which is titled Student Manager of the 8th Conference of Doctoral Studies in Theatre Practice and Theory. It is a comprehensive description of the 8th year of the Conference of Doctoral Studies in Theatre Practice and Theory from the perspective of a student manager. The documentation focuses on the evaluation of the conference in the form of post- implementation analysis, where planning and management of work, project communication, risk management, marketing and economic activities and recommendations are evaluated.

Klíčová slova: Konference, Event management, Projektové řízení, Projekt, Divadelní fakulta, Conference, Project management, Project, Theatre Faculty

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. MgA. Blanka Chládková
  • Oponent: MgA. Lucie Abou

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/qsuar/


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 17:02, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz