Bc. Blanka Lysoňková

Diplomová práce

Prevence užívání návykových látek u žáků SŠ v Pardubickém kraji

Preventing substance use among secondary school students in the Pardubice Region
Anotace:
Tématem diplomové práce je "Prevence návykových látek u žáků středních škol v Pardubickém kraji". Ve své práci se zabývám aktuální problematikou návykových látek na středních školách. Důvodem je nejen to, že je tato problematika aktuální, ale také to, že se nevyhne žádné střední škole. Teoretická část se zabývá tím, co jsou to návykové látky, jejich bližší charakteristice, dále léčbě, prevenci, legislativě …více
Abstract:
Thesis topic is "Preventing substance abuse among secondary school pupils in the Pardubice region." In my work I deal with the actual problems of substance abuse in secondary schools. The reason is not only that this issue is important, but also that they can avoid any high school. The theoretical part deals with what are addictive substances, their characteristics closer, further treatment, prevention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová
  • Oponent: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta