Eliška ŽÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Sluch a vybrané sociodemografické charakteristiky

Hearing and selected sociodemographic characteristics
Abstract:
Nedoslýchavost je neviditelné stigmatizující chronické onemocnění multifaktoriálního původu. V jakémkoli věku má obrovský dopad na mezilidskou komunikaci, psychosociální pohodu, kvalitu života a ekonomickou nezávislost. Výskyt nedoslýchavosti se zvyšuje nejen stárnutím populace, ale také díky metodám vyšetřujících sluch, které jsou čím dál více dostupnější a které umí nedoslýchavost odhalit již v útlém …more
Abstract:
Hearing loss is an invisible stigmatizing chronic disease of multifactorial origin. At any age, it has a huge impact on interpersonal communication, psychosocial well-being, quality of life and economic independence. The incidence of hearing loss is increasing not only with the aging of the population, but also thanks to hearing examination methods, which are becoming more and more accessible and which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2022
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Michaela Škerková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŽÁKOVÁ, Eliška. Sluch a vybrané sociodemografické charakteristiky. Ostrava, 2022. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

University of Ostrava

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Public Health Care / Public Health Protection

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.