Theses 

Organizovaný zločin na Tchaj-wanu: Případová studie gangu The United Bamboo – Bc. Soňa Kehmová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Soňa Kehmová

Bachelor's thesis

Organizovaný zločin na Tchaj-wanu: Případová studie gangu The United Bamboo

Organized Crime in Taiwan: Case Study The United Bamboo Gang

Abstract: Bakalářská práce se zabývá deskripcí základních charakteristik tchajwanské organizované kriminální skupiny The United Bamboo. Vybrané oblasti studia: organizační struktura, násilí, kriminální aktivity a politické vazby skupiny, byly vybrány na základě Markem Shawem derivovaných aspektů, které je nutné zkoumat u organizovaných kriminálních skupin 21. století. Práce také přináší vhled do historie organizovaného zločinu na Tchaj-wanu a do kulturních a jazykových specifik, které jsou s tímto fenoménem spjaty.

Abstract: This bachelor thesis deals with the description of the basic characteristics of the organized criminal group The United Bamboo Gang. Selected areas of study: organizational structure, violence, criminal activities and political links of the gang were selected on the basis of Mark Shaw's derived aspects that need to be explored in research of organized crime groups in the 21st century. The work also provides insight into the history of organized crime in Taiwan and also into the cultural and language specificities associated with this phenomenon.

Keywords: The United Bamboo, organizovaný zločin, Tchaj-wan, organizovaná kriminální skupina, tchajwanský organizovaný zločin, gang, organized crime, Taiwan, organized criminal group, Taiwanese organized crime

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Vendula Divišová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 26/4/2019 04:24, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz