Tereza Kovalová

Bakalářská práce

Corporate sustainability and business strategy: Case Study of company in automotive industry.

Trvalá udržitelnost a podniková strategie: Případová studie společnosti v automobilovém průmyslu.
Anotace:
Práce popisuje koncept trvalé udržitelnosti a její zakomponování do strategie společnosti, v případě automobilového průmyslu. Pro ověření teorie, práce také obsahuje případovou studii francouzské společnosti vyrábějící automobilové komponenty.
Abstract:
The Thesis describes the concept of corporate sustainability and its incorporation into business strategy, in case of automotive industry. To support and extend the theory, it contains a case study of the French automotive components producer.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Zuzana Křečková Kroupová
  • Oponent: Jitka Volfová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69516