Bc. et Bc. Jakub Trojan, Ph.D., MSc, MBA

Diplomová práce

Trvale udržitelný rozvoj venkova v zázemí města Zlína

Sustainable development of rural areas in the hinterland of Zlín
Anotace:
Diplomová práce diskutuje možnosti trvale udržitelného rozvoje venkovské oblasti v zázemí Zlína. Samotnému vymezení venkovského zázemí metropolitní oblasti je věnována širší pozornost v příloze práce a územní delimitace je chápána ve smyslu funkčního mikroregionálního zázemí Zlína (nikoliv administrativně). Provedená regionálně geografická analýza je zaměřena na aspekty regionálního rozvoje území ve …více
Abstract:
This diploma thesis discusses possibilities of sustainable regional development in rural hinterland of Zlín. Delimitation of rural metropolitan hinterland is deeply discussed in the appendix and I use the functional microregional delimitation of Zlín's hinterland in this diploma thesis instead of traditional administrative delimitation. Regional and geographical analysis in this thesis is focused on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Regionální geografie a regionální rozvoj