Bc. Veronika Svobodová

Bakalářská práce

Participativní design a informační služby digitální knihovny

Participatory design and information services of digital library
Anotace:
Bakalářská práce na téma "Participativní design a informační služby digitální knihovny" se zabývá možným využitím metod participativního designu pro design digitálních knihoven. V první části je vymezen pojem participativního designu, jeho vývoj a metody, které používá pro zapojení uživatelů do procesu navrhování. Dále je zde popisována definice digitálních knihoven a jejich informačních služeb. V …více
Abstract:
The thesis Participatory design and information services of digital libraries speaks about possible usage of methods of participatory design for the design of digital libraries. In the first part, there is defined the concept of participatory design, its development and methods which are used for involvement of users in the process of design. Further, there is the description of digital libraries and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta