Bc. Dagmar PISKATÁ

Diplomová práce

Návštěvní služba porodní asistentky v domácnosti u matek v poporodním období

The home visiting service by a midwife for mothers in the postnatal period
Anotace:
Cíl: Cílem této výzkumné práce je zjistit míru informovanosti žen v oblasti péče o sebe samu a dítě a dále zjistit zkušenosti žen s péčí terénní porodní asistentky. Práce je zaměřena zejména na zmapování problémů a potřeb žen v období šestinedělí v rámci návštěvní služby porodní asistentky. Metodika: Pro sběr dat byla zvolena technika kvantitativního výzkumu prostřednictvím nestandardizovaného dotazníku …více
Abstract:
Goal: The aim of this thesis is to determine the degree of women awareness in self care and newborn care, as well as finding out their experience with outreach midwifery care. Main goal of this thesis is to map problems and needs of women in postpartum period within midwife services. Methodology: Data used in this thesis was collected using non-standardized questionnaire distributed to 165 women volunteers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012
Zveřejnit od: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Bohdana Dušová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PISKATÁ, Dagmar. Návštěvní služba porodní asistentky v domácnosti u matek v poporodním období. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta