Bc. Klára Dvořáková

Diplomová práce

Témata a problémy každodenního života a jejich zařazování do (čtenářských a vzdělávacích) aktivit pro děti a mládež v knihovnách

Issues and problems of daily life and their placement (reading and educational) activities for children and youth in libraries
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tím, jestli se veřejné knihovny věnují ve své činnosti pubertální mládeži a jestli reflektují aktuální potřeby této cílové skupiny. Teoretická část popisuje knihovny pro mládež v České republice i v zahraničí, definuje pubertální mládež a charakterizuje základní znaky čtenářství u této věkové skupiny. Empirická část je tvořena případovou studií, která prostřednictvím dotazníkového …více
Abstract:
The diploma thesis deals with whether public libraries devote their activities to adolescent youth and whether they reflect the current needs of this target group. The theoretical part describes libraries for youth in the Czech Republic and abroad, defines adolescent youth and characterizes the basic features of reading in this age group. The empirical part consists of a case study, which describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Marek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta