Petra ŠTĚDROŇOVÁ

Bakalářská práce

Sociální práce očima zaměstnanců nepracujících v oboru sociální práce v Ústeckém kraji

Social work through the eyes of the employees out of social work in Ústecký region
Anotace:
Bakalářská práce si klade za cíl zjistit, jak veřejnost, reprezentovaná vzorkem zaměstnanců, kteří nepracují v oblasti sociální práce, vnímá sociální práci. Chce získat odpovědi na základní otázku "Co je to sociální práce?". Současně se zabývá také osobní zkušeností se sociální prací. V práci jsou zmíněny definice, cíle a poslání sociální práce, její historie, sociální práce jako věda a praxe, výkon …více
Abstract:
Bachelor thesis aims to determine how the public, represented by the sample of employees who do not work in the field of social work, social work is perceived. It wants to get answers to the basic question, "What is social work?". Current is also concerned with personal experience with social work. There are also mentioned definition, aims of social work, history, social work as a science and practice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alexandra Petrů

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTĚDROŇOVÁ, Petra. Sociální práce očima zaměstnanců nepracujících v oboru sociální práce v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická