Mgr. Veronika Horehleďová

Diplomová práce

Sociální reprezentace sociální práce s lidmi s duševním onemocněním u psychiatrů, psychologů a sociálních pracovníků

Social representations of social work with people with mental illness by psychiatrists, psychologists and social workers
Anotace:
Práce se snaží odhalit zkreslené, nedostatečné, nebo záporné informace o sociální práci s lidmi s duševním onemocněním u psychiatrů, psychologů a sociálních pracovníků, které se mohou podílet na vzniku negativních, či nejasných sociálních reprezentacích o tomto oboru. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů a souvislostmi mezi nimi. Empirická část je postavena na interpretaci dat získaných …více
Abstract:
The following thesis tries to reveal the distorted, low or negative information about social work with people with mental illness by psychiatrists, psychologists and social workers, which may contribute to the formation of negative or ambiguous social representations on this field. The theoretical part deals with the definition of basic concepts and the relationships among them. The empirical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií