Petra ŠTĚDROŇOVÁ

Bachelor's thesis

Sociální práce očima zaměstnanců nepracujících v oboru sociální práce v Ústeckém kraji

Social work through the eyes of the employees out of social work in Ústecký region
Abstract:
Bakalářská práce si klade za cíl zjistit, jak veřejnost, reprezentovaná vzorkem zaměstnanců, kteří nepracují v oblasti sociální práce, vnímá sociální práci. Chce získat odpovědi na základní otázku "Co je to sociální práce?". Současně se zabývá také osobní zkušeností se sociální prací. V práci jsou zmíněny definice, cíle a poslání sociální práce, její historie, sociální práce jako věda a praxe, výkon …more
Abstract:
Bachelor thesis aims to determine how the public, represented by the sample of employees who do not work in the field of social work, social work is perceived. It wants to get answers to the basic question, "What is social work?". Current is also concerned with personal experience with social work. There are also mentioned definition, aims of social work, history, social work as a science and practice …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 2. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Alexandra Petrů

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠTĚDROŇOVÁ, Petra. Sociální práce očima zaměstnanců nepracujících v oboru sociální práce v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická